Beschermingsbewind   Visie   Downloads   Klachtenregeling

Visie


Vertrouwen

De beschermingsbewindvoerders van V & W Bewindvoering ondersteunen mensen die om diverse redenen niet in staat zijn hun financiële belangen zelf te behartigen. Om dit werk goed te kunnen doen, is vertrouwen nodig. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar financiële belangen bij ons in goede handen zijn. Wij zijn het aan onze cliënten en aan onszelf verplicht ons werk zo goed te doen dat we dit vertrouwen niet beschamen.

Kwaliteit

Om ook objectief te kunnen laten toetsen en te onderstrepen dat het leveren van kwaliteit voor ons essentieel is zijn we aangesloten bij de Branchevereniging NBPB.

Respect

Een goede dienstverlening vereist wederzijds respect. Respect vanuit de medewerkers voor de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen, wensen en verwachtingen, achtergrond en overtuigingen. Maar ook respect vanuit de cliënt voor de medewerker voor zijn inzet, maar soms ook onmacht, zijn expertise en betrokkenheid.

Duidelijkheid

Communicatie, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is een essentieel onderdeel van ons werk. Duidelijkheid in de communicatie met cliënten is bijzonder belangrijk. In de praktijk is daar veel aandacht voor, juist omdat een groot deel van ons werk niet zichtbaar is voor de mensen waar we voor werken.